Aktuality

Byl jsem prijat za hrace firmy Istanbul AGOP: ZDE

Proč bubenické dílny:
Většina dětí má větší či menší problémy s rytmickým cítěním. Z vlastních zkušeností, které jsem získal během své praxe učitele, mám ověřeno, že děti jsou – co se týče spolupráce v této oblasti – velmi aktivní. Bohužel se této problematice věnuje jen málo zkušených pedagogů. Proto nabízím velmi nenáročný vzdělávací pořad, ve kterém se věnuji posílení rytmické schopnosti dětí a taktéž zábavnou formou objasňuji základní notaci a hudební názvosloví.

Bubenická dílna v ZŠ Mohylová - září 2008 Bubenická dílna v ZŠ Mohylová - září 2008

Typy bubenických dílen
V současné době nabízíme tyto typy bubenických dílen:

KÓD DÍLNY NÁZEV DÍLNY POČET DĚTÍ
A01/10 Dopolední dílna standardní max. 10 dětí
A02/10 Odpolední dílna standardní max. 10 dětí
A03/40 Celodenní dílna standardní max. 40 dětí
A04/nnn Dílna vícedenní (smluvní) dle dohody

Termíny bubenických dílen pro školy najdete v sekci Kalendář.

Podrobný popis jednotlivých typů bubenických dílen získáte kliknutím na příslušný název dílny výše v přehledu typů nabízených dílen. Ceník dílen najdete v sekci Ceník dílen.

Bubenická dílna v CZŠ logopedická Don Bosco - září 2008 Bubenická dílna v CZŠ logopedická Don Bosco - září 2008

Požadavky na školu: Od školy potřebujeme, aby vyhradila prostor pro konání dílny - většinou je to knihovna nebo nějaký podobný prostor pokud možno odloučený od tříd (dílna je totiž celkem hlučná).

Jaké byly nedávné dílny (fotogalerie):
Fotogalerie listopadových a prosincových bubenických dílen v jednotlivých školách najdete tady.