Aktuality

Byl jsem prijat za hrace firmy Istanbul AGOP: ZDE

A02/10: ODPOLEDNÍ DÍLNA STANDARDNÍ

MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ: 10
TYP DÍLNY: odpolední

Popis dílny
Dílna typu A02/10 je odpolední a zahrnuje dvě skupiny po maximálně 5 dětech, tj. maximální počet dětí na celou dílnu je 10. Limit 5 dětí v jedné skupině je dán hlučností dílny a potřebou alespoň zčásti se během dílny individuálně věnovat dětem, což by při větším počtu již nebylo možné. Odpolední dílny jsou velmi vhodné pro mateřské školy a školní družiny.

Výjimku tvoří školy zaměřené na děti s poruchami učení nebo školy pro děti s handicapem. Tam je maximální počet dětí v jedné skupině 4, to znamená maximálně 8 dětí na jednu polodenní dílnu. Důvodem nižšího počtu dětí u těchto typů škol je potřeba individuálního přístupu.

Časový harmonogram dílny typu A02:

12:00-12:45 Příjezd lektora
12:45-13:00 Vynesení hudebních nástrojů
13:00-13:30 Příprava prostoru
13:30-14:15 První skupina dětí
14:15-14:45 Přestávka
14:45-15:30 Druhá skupina dětí
15:30-15:45 Uklid, odjezd

Ceník
Ceny najdete v sekci Ceník dílen.

Technické požadavky:
Od školy potřebujeme, aby pro konání dílny vyhradila přiměřeně velký prostor, pokud možná odloučený od ostatních tříd (kvůli hlučnosti). Většinou to bývá knihovna nebo prostor školní družiny. Tělocvična je kvůli akustice nevhodná. Prostor by měl být velký tak, aby se něj vešlo 20 židlí seřazených do kruhu.

Jiné typy dílen pro školy:
Zobrazit PŘEHLED VŠECH TYPŮ DÍLEN PRO ŠKOLY (ZŠ, SŠ A ŠKOLNÍ DRUŽINY)