Aktuality

Zájemci o moji výuky hry na bicí nástroje ve Valašských Kloboukách se mohou hlásit pro príští rok na: jiri.druhy@seznam.cz

A01/10: DOPOLEDNÍ DÍLNA STANDARDNÍ

MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ: 10
TYP DÍLNY: dopolední

Popis dílny
Dílna typu A01/10 je dopolední a zahrnuje dvě skupiny po maximálně 5 dětech, tj. maximální počet dětí na celou dílnu je 10. Limit 5 dětí v jedné skupině je dán hlučností dílny a potřebou alespoň zčásti se během dílny individuálně věnovat dětem, což by při větším počtu již nebylo možné.

Výjimku tvoří školy zaměřené na děti s poruchami učení nebo školy pro děti s handicapem. Tam je maximální počet dětí v jedné skupině 4, to znamená maximálně 8 dětí na jednu polodenní dílnu. Důvodem nižšího počtu dětí u těchto typů škol je potřeba individuálního přístupu.

Časový harmonogram dílny typu A01:

07:30-07:45 Příjezd lektora
07:45-08:15 Příprava hudebních nástrojů
08:15-08:55 Příprava prostoru
08:55-:09:40 První skupina dětí
09:40-10:00 Přestávka
10:00-10:45 Druhá skupina dětí
10:45-11:15 Uklid, odjezd

Ceník
Ceny najdete v sekci Ceník dílen.

Technické požadavky:
Od školy potřebujeme, aby pro konání dílny vyhradila přiměřeně velký prostor, pokud možná odloučený od ostatních tříd (kvůli hlučnosti). Většinou to bývá knihovna nebo prostor školní družiny. Tělocvična je kvůli akustice nevhodná. Prostor by měl být velký tak, aby se něj vešlo 20 židlí seřazených do kruhu.

Jiné typy dílen pro školy:
Zobrazit PŘEHLED VŠECH TYPŮ DÍLEN PRO ŠKOLY (ZŠ, SŠ A ŠKOLNÍ DRUŽINY)